Kısa ingilizce instagram Sözleri – ingilizce İnstagram Biyografi Sözleri


0
11 shares

ilksoru.com ailesi olarak sizlere en güzel ve en sevilen ingilizce instagram biyografi sözlerini toparladık sizlerde bu güzel sözleri instagram profilinizde paylaşa bilirsiniz. İngilizce Biyografi – kısa Cool ingilizce sözler – kısa tumblr Instagram Biyografi sözleri – İngilizce kısa cool sözler – İngilizce Havalı Sözler – kısa İngilizce cool Sözler Biyografi Sözleri – İngilizce sözler Tumblr

 Kısa ingilizce instagram Sözleri - ingilizce İnstagram Biyografi Sözleri ingilizce-instagram-sozleri-1024x445

 • Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.

(Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir)

 • You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

(Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın)

 • A person starts dying when they stop dreaming.

(Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar)

 • “The intensity in your eyes burns my pen as I write.

(Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.)

 • They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.

(Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.)

 • There are no shortcuts to any place worth going.

(Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.)

 • Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone.

(Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tek başına çıkageliyor.)

 • Love is the beauty of the soul.

(Aşk ruhun güzelliğidir.)

 • To improve is to change; to be perfect is to change often.

(Değişmek gelişmektir; sık değişmek ise mükemmel olmaktır.)

 • Men never remember, but women never forget.

(Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.)

 • Every accomplishment starts with the decision to try.

(Her başarı denemeye karar vermekle başlar.)

 • One thing only I know, and that is that I know nothing.

(Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.)

 • I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

(Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.)

 • When you’re finished changing, you’re finished.

(Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.)

 • No bees, no honey; no work, no money.

(Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.)

 • A mother’s heart is always with her children.

(Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.)

 • He who opens a school door, closes a prison.

(Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.)

 • Everything has beauty, but not everyone sees it.

(Herşeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.)

 • Advertising is legalized lying.

(Reklam yasallaşmış yalan söylemektir.)

 Kısa ingilizce instagram Sözleri - ingilizce İnstagram Biyografi Sözleri instagram-ingilizce-biyografi-sozleri

ingilizce biyografi, instagram İngilizce havalı Sözler kısa Instagram İngilizce Sözler Kısa cool İngilizce sözler kısa cool 2021 Tumblr ingilizce sözler Biyografi Sözleri

 • Tell the truth and then run.

(Doğruyu söyle ve kaç.)

 • Try to be a rainbow in someone’s cloud.

(Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.)

 • Stop talking about darkness and light a candle.

(Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.)

 • A smooth sea never made a skilled sailor.

(Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.)

 • I have nothing to lose,but something to gain.

(Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.)

 • Follow your heart and see where you land.

(Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.)

 • I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.

(Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.)

 • The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

(Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür.)

 Kısa ingilizce instagram Sözleri - ingilizce İnstagram Biyografi Sözleri ingilizce-guzel-sozler-1

En güzel ingilizce instagram sözleri…

Günümüzde özellikle sosyal medya hesaplarımızda sıkça paylaştığımız bir konu da güzel sözler. Akla gelebilecek hemen hemen her konuda söylenen bir çok güzel söze rastlamak ve bulmak mümkün. Bu sözleri, içinde bulunduğumuz çeşitli hal ve duygularımıza göre paylaşır, etkileşim yaratırız.

Bugün sizler için ingilizce instagram sözleri üzerine bir içerik hazırladım. Duygularınıza tercüman olacak ingilizce sözler arıyorsanız hemen paylaşmaya hazır sözler burada. İster WhatsApp, ister Instagram, isterse Facebook veya kısa mesaj(SMS) olsun hepsini bu içerikte bulabilirsiniz.

İyi okumalar…

 • I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.

(Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.)

 • In teaching others we teach ourselves.

(Başkalarına öğreterek kendimize de öğretmiş oluruz.)

 • There is only one happiness in life — to love and to be loved.

(Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.)

 • Where there is love there is life.

(Aşkın olduğu yerde hayat vardır.)

 • Friendship often ends in love; but love in friendship, never.

(Arkadaşlık genelde aşk ile son bulur; fakat arkadaşlıkta aşk, asla.)

 • Teachers open the door but you must walk through it yourself.

(Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.)

 • You must be the change you wish to see in the world.

(Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.)

 • Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

(Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.)

 • A friend walks in when everyone else walks out.

(Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.)

 • Eventually, everything goes away.

(Sonunda her şey ortadan kaybolur.)

Kısa ve Havalı İngilizce İnstagram Biyografi Sözleri

 • Believe in yourself.
  Kendine inan.
 • To dare is to do.
  Cesaret etmek yapmaktır.
 • There is no try, there is only do.
  Denemek yoktur, sadece yapmak vardır.
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
  Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için um.
 • Keep calm and carry on.
  Sakin ol ve devam et.
 • Never give up!
  Asla pes etme!
 • No pain no gain.
  Emek yoksa kazanmak da yoktur.
 • You are what you love.
  Sen sevdiğin şeysindir.
 • Smile and the world smiles with you.
  Gülümse ve dünya da seninle gülümsesin.
 • Work hard stay humble.
  Çok çalış, mütevazı ol.
 • We are what we do.
  Biz yaptığımız şeyizdir.

İngilizce İnstagram Biyografi Sözleri

 • Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things.
  Kalbinizde derinlere inin, harika şeyler yapmaya muktedir olduğunuza inanın.
 • Everyone wants, happiness. No one wants, pain. But you can’t have a rainbow without a little rain.
  Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Fakat gökkuşağını görebilmek için biraz yağmur gereklidir.
 • You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you.
  İçinde olup bitenleri değiştirmeden etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.
 • Be an encourager, the world has enough critics already.
  Cesaret vericilerden ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.
 • If you’re reading this, congrats you know how to read.
  Eğer bunu okuyabiliyorsanız, tebrikler okumayı biliyorsunuz.
 • I love to walk in fog, Because nobody knows i am smoking.
  Sisin içinde yürümeyi severim, çünkü kimse sigara içtiğimi farketmiyor.
 • Always give your best never worry for results.
  Daima elinden gelenin en iyisini yap, sonuç için endişelenme.
 • Education is the most powerful weapon which u can use to change the world.
  Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.
 • The future depends on what we do in the present.
  Gelecek, şimdiki zamanda ne yaptığımıza bağlıdır. Mahatma Gandi
 • God sometimes removes people from your life to protect you… Don’t run after them.
  Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır. Peşlerinden koşmayın.
 • Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things.
  Kalbinizde derinlere inin, harika şeyler yapmaya muktedir olduğunuza inanın.
 • Always give your best never worry for results.
  Daima elinden gelenin en iyisini yap, sonuç için endişelenme.
 • Education is the most powerful weapon which u can use to change the world.
  Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.
 • The future depends on what we do in the present.
  Gelecek, şimdiki zamanda ne yaptığımıza bağlıdır. Mahatma Gandi
 • God sometimes removes people from your life to protect you… Don’t run after them.
  Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır. Peşlerinden koşmayın.
 Kısa ingilizce instagram Sözleri - ingilizce İnstagram Biyografi Sözleri 169591723_4062856630432903_3757973290721709424_n

İngilizce İnstagram Sözleri

İngilizce Sözler Kısa cool Tumblr ingilizce sözler Cool ingilizce sözler kısa tumblr İngilizce Biyografi kısa İngilizce havalı Sözler kısa Instagram İngilizce cool Sözler ingilizce biyografi, instagram İngilizce sözler kısa cool 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki

 • Be the change you want to see in the world.
  Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.
 • Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
  Mutluluk hazır elde edilen bir şey değildir. Kendi davranışlarımız sonucu ortaya çıkandır.
 • Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
  İnsan aklı neyi kavrayabiliyor ve neye inanabiliyorsa onu başarabilir.
 • You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
  Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaretin yoksa, okyanusu asla geçemezsin.
 • The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
  Bir ağacı dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman ise, şimdi.
 • The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
  Çoğumuz için en büyük tehlike, hedefimizin yüksek olması ve onu ıskalamamız değil, hedefimizin düşük olması ve ona ulaşmamızdır.
 • Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
  Başarıya ulaşmaktaki azminiz diğer her şeyden daha önemlidir, bunu her zaman aklınızda bulundurun.
 • You miss 100% of the shots you don’t take.
  Yapmadığınız atışların yüzde yüzünü ıskalarsınız.
 • If you want to shine like the sun, first burn like the sun.
  Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
  Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.
 • Wealth is the slave of wise man, the master of a fool.
  Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.
 • One thing only I know, and that is that I know nothing.
  Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.
 • Time never comes again.
  Zaman asla geri gelmez.
 • Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
  Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.
 • A smooth sea never made a skilled sailor.
  Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.
 • Do it today, or regret it tomorrow.
  Bugün yap ya da yarın pişman ol.
 • No bees, no honey; no work, no money.
  Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.
 • It’s always too early to quit.
  Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.
 • Imagination is more important than knowledge.
  Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.
 • If you fell down yesterday, stand up today.
  Eğer dün düştüysen, bugün ayağa kalk.
 • Where there is love there is life.
  Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
 • Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
  Sevdiğin bir işi seç ki, hayatın boyunca hiçbir gün çalışmak zorunda kalmayasın.

  Like it? Share with your friends!

  0
  11 shares

  What's Your Reaction?

  love love
  1
  love
  hate hate
  11
  hate
  confused confused
  3
  confused
  fail fail
  16
  fail
  fun fun
  15
  fun
  geeky geeky
  13
  geeky
  lol lol
  10
  lol
  omg omg
  1
  omg
  win win
  8
  win

  0 Comments

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Choose A Format
  Personality quiz
  Series of questions that intends to reveal something about the personality
  Trivia quiz
  Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
  Poll
  Voting to make decisions or determine opinions
  Story
  Formatted Text with Embeds and Visuals
  List
  The Classic Internet Listicles
  Countdown
  The Classic Internet Countdowns
  Open List
  Submit your own item and vote up for the best submission
  Ranked List
  Upvote or downvote to decide the best list item
  Image
  Photo or GIF