Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri.


-2
12 shares, -2 points

YOUTUBE KANALIMIZI TAKİP EDİN >>> YOUTUBE KANALA GİRİŞ İÇİN TIKLA

Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri.
Mustafa kemal atatürk kapak resimleri

Mustafa kemal atatürkün en sevilen sözleri ve en güzel fotografları sizleriçin burada bu başlık altında. 

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-fotograflari


 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-9

 • Biz Batı uygarlığını bir öykünmecilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, dünya uygarlık düzeyi içinde benimsiyoruz.
 • Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.
 • Biz, her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur: Türk milletini medenî dünyada lâyık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek … ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek…
 • Tüm Türk toprakları kurtulmadıkça durmayacağım. (1922)
 • Türk Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için övünülecek bir harekettir.
 • Türk Hükümeti’nin ilk amacı, halka hürriyet ve mutluluk vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-512x1024


 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-4

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-6

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-5

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-8

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri2

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-7

Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.
Türk’ün haysiyet ve onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Bundan ötürü, ya bağımsızlık, ya ölüm!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Kanlarımız Her zaman helal ! 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!
Ben, 1919 yılı mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.
 • En iyi fertler kendinden ziyade mensup olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına hayatını veren insanlardır.
 • Erkek kız çocuklarımızın, aynı şekilde öğrenim görebilmesi mühimdir. Memleket evladı, iktisadi hayatta faal, etkili ve başarılı olacak şekilde donatılmalıdır. Milli ahlakımızla, medeni esaslarla ve hür fikirlerle yetiştirilmelidir. Baskı ve korkudan doğan sözde ahlak, bir erdem olmadığı gibi, güvenilmezdir.
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir.
 • Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.
 • Ben manevî miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. Ataturk


 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-cep-telefonu-kapak-resimleri-ataturk-kapak-resimleri-10

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-sozleri

 • İnkılabın temellerini her gün derinleştirmek, desteklemek lazımdır. Birbirimizi aldatmayalım, uygar dünya çok ileridedir. Buna yetişmek, o uygarlık dairesine dahil olmak mecburiyetindeyiz.
 • İnsanlar, toplumsal hayatta haklardan ve vazifelerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir. İnsanlar, insan kaldıkça bu ağdan çıkamazlar.
 • İnsanların hayatına, faaliyetine hakim olan kuvvet yaratıcılık ve icat kabiliyetidir. İcadı ve yaratıcılığı yapabilen insanların ise, mutlaka kültürlü olmalarının şart olduğu tebarüz etmiştir.
 • İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.
 • Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamakların­dan geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkek­lerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. (1923)
 • Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.

Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yeniliksever ve inkılapçı bir millettir.

Türk milleti, halk idaresi olan cumhuriyetle idare olunur bir devlettir. Türk Devleti laiktir. Her reşit dinini seçmekte serbesttir.

Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.

Millî hâkimiyet uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.

Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. kemal-ataturk-mustafa-kemal


 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-neler-yapti-512x1024

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-en-guzel-resimleri-ve-sozleri

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-resimleri-sozleri-alintilari-nutuk-kisa-guzel-ataturk-sozleri

Benim gözümde hiçbir şey yoktur; ben yalnız liyakat âşığıyım.

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.

Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.

Bir kelime ile ifade etmek gerekirse, diyebiliriz ki yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir; halkın devletidir. Mazi kurumları ise bir şahıs devleti idi, şahıslar devleti idi.

Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felaket ve saadet getirsin, iyi ve fena olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız.

Bir işin ahlâki bir kıymeti olması, ayrı ayrı insanlardan daha ulvî bir membadan sadır olmasıdır.

Ölmek isteyen bir milleti hiçbir kuvvet kurtaramaz. Türk milleti ölmek istemez; o, daima yaşayacaktır efendiler!

Türk esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır.

Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir.

Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir.

Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir.

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Türkiye emperyalizme karşı mücadelesiyle iyi örnek olmuşsa bundan çok büyük mutluluk duyacağım. (1921)

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. mustafa-kemal-ataturk-1


 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. ataturk-sozleri-mesajlari-alintilari-kisa-guzel-etkili

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. aataturk-kapak-resimleri-mustafa-kemal-ataturk

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. ataturk-1

Ahlâkın millî, içtimaî olduğunu söylemek ve maşerî vicdanın bir ifadesidir demek, aynı zamanda ahlâkın mukaddes sıfatını da tanımaktır. Ahlâk mukaddestir; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir nevi kıymetle ölçülemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.

Bizim milletimiz esasen demokrattır. Kültürünün, geleneklerinin en derin maziye ait evreleri bunu doğrular.

Bugün tutsaklık acıları içinde inleyen birçok dindaşlarımız vardır. Bunlar için de, kendi ortamlarında bağımsızlıklarını kazanmaları ve tam bir bağımsızlıkla ülkelerinin gönenç ve yükselmesine çaba harcamaları en büyük dileklerimizdendir.

Neş’eli olmayan insanlardan iki türlü şüphe edilir. Ya hastadır, yâhut o insanın başkalarına bildirmek istemediği bir kuruntusu vardır.

Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Ben, sadece evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile yaşamı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım. Kadın böyle umacı gibi kalır mı? (1923)

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu korumaya muktedir olacaklardır.

Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri eğitiminde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletin irade ve emeline uymayanların talihi hüsrandır, izmihlâldir.

Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız.

Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz.

Bugün tutsaklık acıları içinde inleyen birçok dindaşlarımız vardır. Bunlar için de, kendi ortamlarında bağımsızlıklarını kazanmaları ve tam bir bağımsızlıkla ülkelerinin gönenç ve yükselmesine çaba harcamaları en büyük dileklerimizdendir.

Biz, her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur: Türk milletini medenî dünyada lâyık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek … ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek…

 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. kemal-ataturk-sozleri


 Mustafa Kemal Atatürk! Resimleri, Fotoğrafları, Kapak resimleri ve Telefon Resimleri. kemal-ataturk-resimleri-ve-sozleri-alintilar

ingilizce instagram Sözleri

ingilizce instagram Sözleri sizde instagram sayfanızda yabancı bir içerik paylaşmak istiyorsunuz ama kelimeleri istediginiz şekilde bir araya getiremiyorsanız ingilizce instagram Sözleri sayfamız tamda sizlere göre…

Read More »
25 Nisan 2021
Yorum yapılmamış


  Like it? Share with your friends!

  -2
  12 shares, -2 points

  What's Your Reaction?

  love love
  4
  love
  hate hate
  13
  hate
  confused confused
  5
  confused
  fail fail
  1
  fail
  fun fun
  16
  fun
  geeky geeky
  15
  geeky
  lol lol
  11
  lol
  omg omg
  3
  omg
  win win
  10
  win

  0 Comments

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Choose A Format
  Personality quiz
  Series of questions that intends to reveal something about the personality
  Trivia quiz
  Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
  Poll
  Voting to make decisions or determine opinions
  Story
  Formatted Text with Embeds and Visuals
  List
  The Classic Internet Listicles
  Countdown
  The Classic Internet Countdowns
  Open List
  Submit your own item and vote up for the best submission
  Ranked List
  Upvote or downvote to decide the best list item
  Image
  Photo or GIF